Visie

 

33aAlles begint bij de basis

 

4c

Visie

In je leven maak je dingen mee. Leuke dingen en minder leuke dingen. De dingen die je meemaakt zijn niet voor niets. Het is de sturing in jouw leven. Bijvoorbeeld als je als kind bent gepest dan kun je daar als volwassene nog last van hebben. In de opleidingen richten wij ons op heling van datgene wat je hebt meegemaakt. Alles komt naar je toe in pijnlijke- (de min) en fijne ervaringen ( de plus). Intence Opleidingen richt zich op het PTO (het positief tegenovergestelde). Wat is het verlangen onder deze pijn? Door te focussen op het verlangen gaat er energie stromen. We ruimen op wat er nog tussen jou en je verlangen staat. Als je vervelende en traumatische dingen hebt mee gemaakt, slaat die pijn daarvan naar binnen. Op die pijn volgen negatieve overtuigingen. Bijvoorbeeld ‘ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg’. Vanuit die pijn en overtuigingen ga jij je gedragen en met gedachten houd je dat in stand. Om dit op te ruimen moeten we de pijn doorvoelen en de overtuigingen, gedachtes en gedrag veranderen. Je gaat dus anders leren kijken. Gevoel wil gevoeld worden. Pas als je écht durft te voelen, zonder ‘drama’, zonder invullingen, kan het gevoel vertrekken. Je gaat leren hoe je regie kunt nemen over jouw gedachten, overtuigingen en gedrag. Je gaat leren hoe je als coach het ego kunt doorprikken. Om die processen goed te begeleiden moet je zelf goed afgestemd zijn op jouw hogere leiding. Ook dat gaan we oefenen in deze opleiding.

Ik werk holistisch. Dat houdt in dat ik kijk naar de verschillende niveaus en de samenhang daartussen. Dus het lichamelijke, het gedragsmatige, het emotionele, het relationele, het mentale, het energetische en het spirituele niveau. In het schema hieronder worden de verschillende niveaus genoemd. Je leert hoe je veranderingsprocessen op gang brengt. Je leert om je te focussen op het verlangen onder de pijn. In de opleiding en workshops wordt er gewerkt met zichtbaar gedrag maar ook met het onbewuste en het gevoel. Je leert om jouw klanten in contact te brengen met dat onbewuste en gevoel. Als dat zichtbaar wordt, is verandering mogelijk. Het helpt jouw4f klant om (weer) liefde, geluk en blijheid te ervaren. Het brengt hen thuis bij zichzelf en wie zij willen zijn.

 Hoe mooi is het om dit soort processen te mogen begeleiden en daar de ’tools’ voor te bezitten?

Jij bent het waard om jezelf deze tools toe te eigenen.

 

Je leert om te kijken vanuit je hart

 

38l

Beroepsverenigingen

  • BATC
  • SKJ
  • KTNO keurmerk (module)
  • KTNO keurmerk (vakopleiding)
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top