Klachtenprocedure

0

Klachtenprocedure:

Uiteraard hopen we op een tevreden samenwerking  van Intence Opleidingen en haar studenten. Mocht er toch onverhoopt iets zijn waar onvrede over heerst meldt het bij de docent. Is er geen bevredigend antwoord dan kan er een formele klacht worden ingediend.  Klachten over de verrichte werkzaamheden van Intence opleidingen dienen uiterlijk 1 maand na voltooiing  van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij Intence Opleidingen. De klacht wordt in behandeling genomen door Margo Riphagen. Binnen vier weken wordt er op uw klacht gereageerd. Binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld. Uiteraard streven we naar een snellere afhandeling. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is dan zal Intence Opleidingen de werkzaamheden alsnog verrichten, conform de overeenkomst.  Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk is, of niet meer zinvol is, zal Intence Opleidingen slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 13. Mochten beide partijen er niet uitkomen dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Die uitspraak is bindend.

1 Klachten over de verrichte werkzaamheden van Intence opleidingen, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij Intence opleidingen.

2 Uw klacht zal in behandeling worden genomen door Margo Riphagen.

3 Binnen 4 weken wordt op uw klacht gereageerd; binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld.

4 Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5 Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

6 De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

7 Indien de klacht gegrond is zal Intence opleidingen de werkzaam- heden alsnog verrichten conform het bepaalde in de overeenkomst.

8 Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, Intence opleidingen slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 13.

9 Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, Dan kan de cursist zich wenden tot de KTNO. Als beide partijen er nog niet uit zijn gekomen dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, De Arbeidsmediator Eindhoven (Chris van Gompel), voorgelegd. De uitspraak is voor Intence opleidingen bindend, eventuele consequenties worden door Intence opleidingen snel afgehandeld.

 

Intence Opleidingen is een onderdeel van Hardtzaken coaching en Opleiding

50

Beroepsverenigingen

  • BATC
  • SKJ
  • KTNO keurmerk (module)
  • KTNO keurmerk (vakopleiding)
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top