Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Ontvang de laatste updates via de nieuwsbrief.
Voornaam
E-mailadres

Opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional

120

Welkom

Welkom bij de Opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional van  Intence opleidingen.  Ben jij een jeugd- of gezinsprofessional en wil jij in jouw begeleiding aan kinderen en gezinnen gebruik maken van creatieve interventies? Dan is dit een hele mooie diepgaande en praktische opleiding. Een opleiding waarin je vele effectieve interventies leert . Je kunt denken aan creatieve methodes waarbij kinderen zich kunnen uiten, creatieve methodes waarmee je gezinssituaties en patronen inzichtelijk krijgt , creatieve methodes die helpen om te veranderen en nieuw gedrag te leren en creatieve methodes  die helpen om dat nieuwe te te verankeren. Deze tools ondersteunen dus  het agogisch werken met kinderen en gezinnen.

Overzicht Opleiding Creatieve jeugd- en gezinsprofessional:

 • Doel van de opleiding: Het aanleren van diverse creatieve tools die helpen bij het uitvoeren van de hulpverleningsdoelen. Je leert middels creativiteit oplossingsgericht te denken en te handelen. Dit handelen is ter ondersteuning van  het begeleidingsplan van het kind of het gezin, wat is opgesteld vanuit de instelling waar de jeugd- of gezinsprofessional werkt.
 • Inhoud: Je leert vele creatieve interventies om een veranderingsproces op gang te brengen. Tevens leer je hoe je over de creatie een methodisch gesprek voert. Ook zal er een stuk materialenkennis worden gedeeld. Dus wanneer gebruik je welke materialen en je krijgt theoretische kennis en achtergrond informatie.
 • Niveau: Dit is een opleiding met een HBO werk- en denk niveau. Je kunt deelnemen als je HBO geschoold bent. Deze opleiding is voor Jeugd- en gezinsprofessionals die geregistreerd zijn bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en werkzaam zijn in het beroepsveld. Bijvoorbeeld werkzaam binnen  de residentiële en/of ambulante jeugd- en gezinszorg. Ook universitair geschoolde jeugdprofessionals, orthopedagogen en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deelnemen aan deze opleiding. In de opleiding gaan we er van uit dat de nodige theoretische basiskennis paraat is zoals ontwikkelingspsychologie, de systeemtheorie, behaviorisme, psychoanalyse en toekomstgericht werken.  Deze stromingen behoren tot de fundamenten van de opleiding. Van de studenten wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Tevens kunnen zij reflecteren op het eigen handelen en via deze reflectie hun beroepsattitude optimaliseren. SKJ punten 55
 • Studiemateriaal: De student krijgt een reader met achtergrondinformatie en een boekenlijstje om te bestuderen. De studiereader is geschreven door Margo Riphagen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student deze reader. De reader  heeft copyright  en mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
 • De lengte van de opleiding is 10 lesdagen van 4 uur per lesdag. Inschrijving voor de opleiding is mogelijk op verschillende dagen, kijk daarvoor hieronder of in de agenda.
 • Studiebelasting:  Dit is 55 uur en omvat het volgende. De lesdagen (10 x 4 uur),  de startopdracht (1uur), het schrijven van een reflectieverslag (4 uur), het lezen van de reader en het boek ‘Kinderen geven tekens’ (5 uur), twee creatieve interventies in het werkveld voorbereiden en beschrijven (5 uur)
 • Certificaat: je krijgt een certificaat als je 9 van de 10 lesdagen aanwezig bent geweest en na afronding van de theoretische toets en de praktijkgerichte casus. (Er is geen recht op vrijstelling)
 • kosten: 1250 euro btw vrij inclusief  lesreader, lesmateriaal.

 

20

Wat is  de meerwaarde van Creatief werken voor de jeugd- en  zorgprofessional?

Werken met creatieve methoden is mogelijk op 4 niveaus (Van der Ploeg 2011)

 • Recreatief niveau
 • Vormend niveau
 • Agogisch niveau
 • Therapeutisch niveau

De opleiding richt zich op interventies op het agogische niveau. Dit is het werkgebied van de jeugd- en gezinsprofessional. De studenten hebben als taak om doelgericht te werken en aan te zetten tot verandering. Zij begeleiden gezinnen om meer grip te krijgen op hun leven en zelfredzaamheid. De opleiding geeft handreikingen voor het creatief interveniëren binnen het werkveld en aan te zetten tot verandering. We spreken dan van creatieve interventies of van muzich- agogische methodiek. Creatief-agogisch interveniëren is een agogische methodiek, die valt onder de sociale interventies en heeft als doel, gericht invloed uitoefenen op gewenste veranderingsprocessen.

Creatief werken omvat meer dan alleen iets creatiefs maken. Het omvat creatief werken, spelend werken, werken met poppen en spelmateriaal, lichaamsgericht werken, werken met muziek en opstellingen. En daarover op een begeleidende manier in gesprek gaan. Creatief werken is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij die werkwijze op een doelgerichte manier wordt ingezet in een professionele agogische context.

Je kunt Creatieve middelen inzetten, tijdens kleine dagelijkse momenten. Bijvoorbeeld door via een handpop met kinderen te praten. Maar ook kun je door gericht creatief begeleidend met kinderen en hun gezinnen te werken gewenste veranderingen tot stand brengen.  Creativiteit sluit aan bij de belevingswereld van kinderen, het is makkelijker voor hen dan praten. Kinderen hebben spontaan de neiging om hun ervaringen via spel te verwerken.  Creativiteit nodigt kinderen uit tot het uiten van gevoelens en dat is uniek en persoonlijk. Door vorm te geven aan hun eigen creatie, geven de kinderen vorm aan de wereld en hoe zij die zien. Door  als student over het creatieve product in gesprek te gaan, kom je tot verdieping. Allereerst is daar de aandacht voor de creatie van het kind, wat op zich al helend is. Creatief werken  kan gericht ingezet worden om veranderingsprocessen te initiëren.  Het creatief methodisch werken  verenigt twee kwaliteiten in zich: Het is leuk en het stelt in staat tot veranderen. Daarmee een zeer geschikte methode om in te zetten als jeugd- en gezinsprofessional.

414

 

Wat bereik je  middels creatieve interventies?

 • Deze manier van werken geeft inzicht in de problematiek van het kind.  Naast dat het een logische feitelijke realiteit inzichtelijk maakt,  geeft het een inkijkje in de binnenwereld, het gevoel van het kind.  Tevens krijg je als jeugdprofessional zicht op de interne dialoog van het kind, dus hoe denkt het kind over zichzelf, welke gedachten en overtuigingen leven er in het kind.
 • Door beeldend bezig te zijn groeit bij het kind en de ouders de bewustwording van zichzelf en de situatie.
 • Creatieve werkvormen lenen zich bij uitstek voor stabilisering en verwerking van het kind heeft meegemaakt.
 • Middels creativiteit kun je het kind en/of de ouder(s) aanzetten tot het nemen van regie over hun leven of hoe ze met situaties omgaan.
 • Creatieve methoden lenen zich bij uitstek om nieuw gedrag te leren. Het beeld wordt opgeslagen in het onbewuste en dat is de laag van waaruit effectief verandering tot stand gebracht kunnen worden.

De competenties

De competenties die de student gaat leren in de opleiding zijn:

 1. Middels creatieve kanalen observeren en contact maken met kinderen en ouders/verzorgers.
 2. Het stellen van PTO-doelen (positief tegenovergestelde doelen) (wensvraag)
 3. Practice-based creatieve interventies om kinderen en gezinnen te begeleiden in hun sociaal en emotioneel functioneren in hun primaire leefomgeving gericht op het begeleidingsplan van de instelling.
 4. Visie- en resultaatgericht creatief handelen.
 5. Gesprekstechnieken behorend bij creatief methodisch handelen.
 6. Vergroten van theoretische kennis over hoe begeleidingsprocessen werken. Bijvoorbeeld hoe werken angsten en welke effectieve methodes kun je dan inzetten maar ook gesprekstechnieken bij echtscheidingsproblematiek of omgaan met hooggevoeligheid.
 7. Reflecteren op eigen beroepsattitude. De studenten leren van hun ervaringen door steeds te reflecteren op hun eigen professioneel handelen.
 8. Gesprekstechnieken om ouders actief bij het begeleidingstraject te betrekken.
 9. Zelfstandig creatieve begeleiding in kunnen zetten, passend binnen het begeleidingsplan van de instelling.
 10. Inzicht in de methodische fases van het creatief interveniëren.
Papa en mama huizen om te werken met kinderen met echtscheidingsproblematiek

Papa en mama huizen om te werken met kinderen met echtscheidingsproblematiek

Stapsgewijs veranderen

Om methodisch dat wil zeggen doelgericht te werken is er ook een opbouw een stappen plan bij het creatief werken. Hieronder een globaal overzicht van dat stappenplan. Deze stappen kunnen ingevoerd worden in het begeleidingsplan van de cliënten binnen de hulpverleningsinstelling

 1. De student zet de hulpvraag om naar een verbeter wens. Als jeugd- en gezinsprofessional zijn we gewend om te werken met de hulpvragen van onze cliënten. Bij Creatief methodisch werken, zetten we de hulpvraag om naar een PTO doel (Positief tegenovergestelde), dus wat is het verlangen onder de hulpvraag? Wat zou jij het kind met deze hulpvraag gunnen? Op dat positief tegenovergestelde doel ga jij je focussen. Waar jij jouw aandacht op richt, dat groeit. Of beter gezegd waar jij jouw aandacht op richt dat ontstaat, blijkend uit de kwantumwereld en de invloed van bewustzijn (Golven van geluk  van Linda Dronkers-Steijn). Ook toekomstgerichte hulpverlening gaat uit van deze principes.
 2. Middels creatief werken, ga je in contact met het kind en bouwt een vertrouwensband op. De student creëert een sfeer van veiligheid waarin het kind zich veilig voelt. Veiligheid is de voorwaarde om te kunnen groeien en veranderen.
 3. Middels creatief werken gaat de student in contact met de gevoelens van het kind. Creatieve methodes maken inzichtelijk wat er van binnen bij het kind speelt, welke neuronenpaadjes en daarbij (onbewuste) overtuigingen zijn ontstaan. De student begeleidt het kind om zich te uiten. (voelen) Je helpt het kind om die gevoelens te voelen en zich bewust te worden van hun overtuigingen. Bijvoorbeeld ik ben bang, ik doe niks goed ect
 4. Gezamenlijk ga je met gedachtenkracht aan de gang om de negatieve overtuigingen en gedachten te veranderen naar sterkere overtuigingen en gedachten. De student helpt met het veranderingsproces.
 5. Die gevoelens die horen bij die sterkere gedachten, ga je middels een creatief beeld inplanten/ankeren. Zo ontstaan er op diepere lagen nieuwe neuronen weggetjes en nieuw gedrag. De student helpt het nieuwe te verankeren. Je doet oefeningen om die sterkere gedachten en nieuwe overtuigingen, te herhalen. Herhalen helpt op een positieve manier bij het ontstaan van nieuwe neuronen weggetjes. Je doet oefeningen om dat nieuwe gedrag te oefenen.
 6. Je kijkt terug op wat er is geleerd. Viert de successen en kijkt hoe dat in de toekomst verder mag ontwikkelen. De student evalueert en viert de successen.

Bouwstenen van de opleiding

In de opleiding krijg je les op drie lagen behorend bij het creatief methodisch werken.

 1. De beroepsmatige houding van de student. En diens persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 2. Het creatieve proces en de begeleiding
 3. Theoretische achtergrond

415

 

Interview Intence Opleidingen
Een mooi diepte interview over Intence Opleidingen. Hier onder de korte versie met de kern van mijn boodschap.
Wil je het gehele interview luister dan via  spotify, iTunes, soundCloud.
Of volg de link.
https://Inkd.in/dYBybiU

Geaccrediteerd bij SKJ

Deze opleiding is geaccrediteerd bij SKJ en levert je 55 punten op. De opleiding gaat gegeven worden op maandagmiddagen en dinsdagmiddagen op het Oranjepark 4 3311 LR in Dordrecht.  Dit is drie minuten van het station en gratis parkeren is ook op drie minuten afstand. De lessen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur.

SKj

 

 

 

Je krijg na het afronden van deze opleiding een certificaat met 55 punten.

 

 

 

kosten 

kosten: 1250 euro btw vrij inclusief  lesreader, lesmateriaal. De opleiding is btw vrij. Je betaald 300 aanbetaling. Vlak voor aanvang krijg je een factuur om het resterende gedeelte te betalen. Intence Opleidingen zijn hartgerichte opleidingen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk doen waar we blij van worden. Daarom nu bij ons geen stap-budget. Dat scheelt voor jou en ons veel administratie en teleurstelling als de subsidiepot toch weer heel snel leeg blijkt. Dat maakt de kosten bij Intence Opleidingen laag. Mocht je een opleiding willen volgen en financieel is het moeilijk, neem dan even contact op om in termijnen te betalen. Ook kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Je betaald dan 50 euro extra.

Data, plaats en tijdstippen

De opleiding wordt gegeven op maandagmiddagen en dinsdagmiddagen  van 13.00 uur tot 17.00 uur op het Oranjepark 4 in Dordrecht. Nabij het station en nabij gratis parkeren.

De lessen van de dinsdagopleiding zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur en  zullen plaats vinden op:

 1. Dinsdag 27-09-2022
 2. Dinsdag 25-10-2022
 3. Dinsdag 22-11-2022
 4. Dinsdag 06-12-2022
 5. Dinsdag 24-01-2023
 6. Dinsdag 21-02-2023
 7. Dinsdag 28-03-2023
 8. Dinsdag 25-04-2023
 9. Dinsdag 23-05-2023
 10. Dinsdag 20-06-2023

De lessen van de maandagopleiding zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur en  zullen plaats vinden op:

 1. Maandag 23-01-2023
 2. Maandag 13-02-2023
 3. Maandag 27-02-2023
 4. Maandag 20-03-2023
 5. maandag 03-04-2023
 6. Maandag 17-04-2023
 7. maandag 22-05-2023
 8. Maandag 12-05-2023
 9. Maandag 19-06-2023
 10. Maandag 03-07-2023

De lessen op de dinsdagopleiding zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur en zullen plaats vinden op:

 1. Dinsdag 31 januari
 2. Dinsdag 7 maart
 3. Dinsdag 4 april
 4. Dinsdag 6 juni
 5. Dinsdag 4 juli
 6. Dinsdag 5 september
 7. Dinsdag 10 oktober
 8. Dinsdag 7 november
 9. Dinsdag 28 november
 10. Dinsdag 19 december

Word je hier blij van en voel je dat dit echt iets voor jou is. Meld je dan aan. Hieronder op deze pagina is een link naar de webshop om je aan te melden. Vermeld dan ook of je op de maandag of de dinsdag wilt komen. Zou je eerst willen kennis maken?  Kom dan naar de open dag op vrijdag 30 december  van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je kunt dan sfeer proeven, ervaren hoe het werkt, readers inkijken, kennismaken met de docent en vragen stellen. Let op via de e-mail aanmelden voor de open dag is noodzakelijk. Kan je dan niet, dan kun je via de e-mail  een zoomsessie aanvragen met als doel kennismaken met de opleiding.

Een teken opdracht behorend bij de les Creatief omgaan met ADHD/HSP

 

De Online opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional

Ten tijden van corona moesten we noodgedwongen online. Wegens positieve ervaringen met de online lessen wordt nu de gehele opleiding online aangeboden. Voor deze online opleiding is ook SKJ geaccrediteerd 55 punten. Je krijgt een lijst met creatieve materialen die je aan mag schaffen, zodat je thuis tijdens de lessen de creatieve opdrachten kunt maken. We coachen elkaar in coachkamers. De kosten voor deze online opleiding is 1100 euro, dit is exclusief materialen, inclusief reader en btw vrij. De opleiding zal worden gegeven op 20 maandagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur.

 

Zoom2

De data voor de online opleiding op maandagavonden zijn:

Maandagavond 16-01-2023, 30-01-2023, 20-02-2023, 06-03-2023, 20-03-2023, 27-03-2023, 24-04-2023, 15-05-2023, 19-06-2023, 03-07-2023,

28-08-2023, 04-09-2023, 18-09-2023, 02-10-2023, 16-10-2023, 30-10-2023, 06-11-2023, 20-11-2023, 04-12-2023, 18-12-2023

 

 

 

Hier onder de link om je aan te melden. Vermeld in het vak voor vragen en opmerkingen welke dag je wilt volgen en of je op locatie komt of on-line wilt.

 

1515

Aanmelden en prijs

Je betaalt 300 euro als aanbetaling

Je kunt kiezen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je nog een factuur om het resterende bedrag te voldoen.

Je kunt hier klikken voor betaling een aanmelding

Vermeld in het vak voor vragen en opmerkingen welke dag je wilt volgen en of je op locatie komt of on-line wilt.

Wanneer je vragen hebt, kun je bellen met 06-24111962

Of je kunt het contactformulier invullen.

1515

 

 

 

Beroepsverenigingen

 • BATC
 • SKJ
 • KTNO keurmerk (module)
 • KTNO keurmerk (vakopleiding)
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top