Creatieve interventies in de hulpverlening

1kMaak jij jongeren weer blij?

1m

1jWelkom

We zijn bezig om voor deze opleiding SKJ accreditatie aan te vragen.

Welkom bij de Opleiding Creatieve Interventies in de hulpverlening van Intence opleidingen. Ben jij een jeugd- of gezinsprofessional en wil jij in jouw begeleiding aan jongeren en hun gezinnen gebruik maken van creatieve interventies? Dan is dit een hele mooie diepgaande en praktische opleiding. Een opleiding waarin je vele effectieve interventies leert. Je kunt denken aan creatieve methodes waarbij jongeren zich kunnen uiten, creatieve methodes waarmee je gezinssituaties en patronen inzichtelijk krijgt, creatieve methodes die helpen om te veranderen en nieuw gedrag te leren en creatieve methodes die helpen om dat nieuwe te verankeren. Deze tools ondersteunen dus het agogisch werken met jongeren en gezinnen. Deze opleiding is voor professionals die werken met jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.

Overzicht Opleiding Creatieve Interventies voor de Jeugd- en Gezinsprofessional:

 • Doel van de opleiding: Het aanleren van diverse creatieve tools die helpen bij het uitvoeren van de hulpverleningsdoelen. Je leert middels creativiteit oplossingsgericht te denken en te handelen. Dit handelen is ter ondersteuning van het begeleidingsplan van de jongere en zijn gezin, wat is opgesteld vanuit de instelling waar de jeugd- of gezinsprofessional werkt.
 • Inhoud: Je leert vele creatieve interventies om een veranderingsproces op gang te brengen. Tevens leer je hoe je over de creatie een methodisch gesprek voert. Ook zal er een stuk materialenkennis worden gedeeld. Je leert wanneer je welke materialen gebruikt en krijgt theoretische kennis en achtergrondinformatie.
 • Niveau: Dit is een opleiding met een hbo werk- en denkniveau. Je kunt deelnemen als je hbo-geschoold bent. Deze opleiding is voor Jeugd- en Gezinsprofessionals die geregistreerd zijn bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en werkzaam zijn in het beroepsveld. Bijvoorbeeld binnen de residentiële en/of ambulante jeugd- en gezinszorg. Ook universitair geschoolde jeugdprofessionals, orthopedagogen en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deelnemen aan deze opleiding. In de opleiding gaan we er vanuit dat de nodige theoretische basiskennis paraat is. Denk hierbij aan ontwikkelingspsychologie, de systeemtheorie, behaviorisme, psychoanalyse en toekomstgericht werken. Deze stromingen behoren tot de fundamenten van de opleiding. Van de studenten wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Tevens kunnen zij reflecteren op het eigen handelen en via deze reflectie hun beroepsattitude optimaliseren. SKJ punten nog onbekend.
 • Studiemateriaal: De student krijgt een reader met achtergrondinformatie en een boekenlijstje om te bestuderen. De studiereader is geschreven door Margo Riphagen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student deze reader. De reader heeft copyright en mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
 • De lengte van de opleiding is 10 lesdagen van 7 uur per lesdag. Inschrijving voor de opleiding is mogelijk op verschillende dagen, kijk daarvoor hieronder of in de agenda.
 • Studiebelasting: 85 uur. Dit bestaat uit de lesdagen (10 x 7 uur), de startopdracht (1 uur), het schrijven van een reflectieverslag (10 uur) en het lezen van de reader en het boek ‘Kinderen geven tekens’ (4 uur). Dit omdat hier in veel uitleg staat over interpretatie van de beelden. Om tot een goed resultaat te komen, is het raadzaam om buiten de lessen om bezig te zijn met creatief coachen, leuk als je er over leest, op internet dingen opzoekt, of al gaat oefenen. Per les zal er een thuiswerkopdracht worden meegegeven om je daarin uit te dagen. Ook kunnen studenten gezamenlijk afspreken om intervisiebijeenkomsten te plannen.
 • Certificaat: Je krijgt een certificaat als je 9 van de 10 lesdagen aanwezig bent geweest en na afronding van de theoretische toets en de praktijkgerichte casus. (Er is geen recht op vrijstelling.)
 • Kosten: 1250 euro btw-vrij. Dit is inclusief lesreader en-materiaal.

1lWerken met creatieve methoden is mogelijk op 4 niveaus (Van der Ploeg 2011):

 • Recreatief niveau
 • Vormend niveau
 • Agogisch niveau
 • Therapeutisch niveau

De opleiding richt zich op interventies op het agogische niveau. Dit is het werkgebied van de jeugd- en gezinsprofessional. De studenten hebben als taak om doelgericht te werken en aan te zetten tot verandering. Zij begeleiden gezinnen om meer grip te krijgen op hun leven en zelfredzaamheid. De opleiding geeft handreikingen voor het creatief interveniëren binnen het werkveld en aan te zetten tot verandering. We spreken dan van creatieve interventies of van muzich-agogische methodiek. Creatief-agogisch interveniëren is een agogische methodiek, die valt onder de sociale interventies en heeft als doel gericht invloed uitoefenen op gewenste veranderingsprocessen.

Creatief werken omvat meer dan alleen iets creatiefs maken. Het omvat spelend werken, lichaamsgericht werken, werken met muziek en opstellingen. En daarover op een begeleidende manier in gesprek gaan. Creatief werken is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij die werkwijze op een doelgerichte manier wordt ingezet in een professionele agogische context.

Je kunt creatieve middelen inzetten tijdens kleine dagelijkse momenten. Ook kun je door gericht creatief begeleiden van jongeren en hun gezinnen gewenste veranderingen tot stand brengen.  Creativiteit nodigt jongeren uit tot het uiten van gevoelens en dat is uniek en persoonlijk. Door vorm te geven aan hun eigen creatie, geven de jongeren vorm aan de wereld en hoe zij die zien. Door als hulpverlener over het creatieve product in gesprek te gaan, kom je tot verdieping. Allereerst is daar de aandacht voor de creatie van de jongere, wat op zich al helend is. Creatief werken kan gericht ingezet worden om veranderingsprocessen te initiëren. Het creatief methodisch werken verenigt twee kwaliteiten in zich: Het is leuk en het stelt in staat tot veranderen. Daarmee is het een zeer geschikte methode om in te zetten als jeugd- en gezinsprofessional.

1i

Wat bereik je middels creatieve interventies?

 • Deze manier van werken geeft inzicht in de problematiek van de jongere. Naast dat het een logische feitelijke realiteit inzichtelijk maakt, geeft het een inkijkje in de binnenwereld, het gevoel van de jongere. Tevens krijg je als jeugdprofessional zicht op de interne dialoog van hem/haar, dus: hoe denkt de jongere over zichzelf, welke gedachten en overtuigingen leven er.
 • Door beeldend bezig te zijn groeit bij de jongere en de ouders de bewustwording van zichzelf en de situatie.
 • Creatieve werkvormen lenen zich bij uitstek voor stabilisering en verwerking van datgene wat de jonger heeft meegemaakt.
 • Middels creativiteit kun je de jongere en/of de ouder(s) aanzetten tot het nemen van regie over hun leven of hoe ze met situaties omgaan.
 • Creatieve methoden lenen zich bij uitstek om nieuw gedrag te leren. Het beeld wordt opgeslagen in het onbewuste en dat is de laag van waaruit effectief verandering tot stand gebracht kan worden.

De competenties

De competenties die de student gaat leren in de opleiding zijn:

 1. Middels creatieve kanalen observeren en contact maken met jongeren en ouders/verzorgers.
 2. Het stellen van PTO-doelen (positief tegenovergestelde doelen; de wensvraag).
 3. Practice-based creatieve interventies om jongeren en gezinnen te begeleiden in hun sociaal en emotioneel functioneren in hun primaire leefomgeving, gericht op het begeleidingsplan van de instelling.
 4. Visie- en resultaatgericht creatief handelen.
 5. Gesprekstechnieken behorend bij creatief methodisch handelen.
 6. Vergroten van theoretische kennis over hoe begeleidingsprocessen werken. Bijvoorbeeld: hoe werken angsten? Welke effectieve methodes kun je dan inzetten? Ook leer je gesprekstechnieken bij echtscheidingsproblematiek of omgaan met hooggevoeligheid.
 7. Reflecteren op eigen beroepsattitude. De studenten leren van hun ervaringen door steeds te reflecteren op hun eigen professioneel handelen.
 8. Gesprekstechnieken om ouders actief bij het begeleidingstraject te betrekken.
 9. Zelfstandig creatieve begeleiding in kunnen zetten, passend binnen het begeleidingsplan van de instelling.
 10. Inzicht in de methodische fases van het creatief interveniëren.

Stapsgewijs veranderen

Om methodisch dat wil zeggen doelgericht te werken is er ook een opbouw een stappen plan bij het creatief werken. Hieronder een globaal overzicht van dat stappenplan. Deze stappen kunnen ingevoerd worden in het begeleidingsplan van de cliënten binnen de hulpverleningsinstelling.

34n

 1. De student zet de hulpvraag om naar een verbeterwensAls jeugd- en gezinsprofessional ben je gewend om te werken met de hulpvragen van onze cliënten. Bij Creatief methodisch werken, zetten we de hulpvraag om naar een PTO-doel (Positief tegenovergestelde). Wat is het verlangen onder de hulpvraag? Wat zou jij de jongere met deze hulpvraag gunnen? Op dat positief tegenovergestelde doel ga jij je focussen. Waar jij jouw aandacht op richt, dat groeit. Ook toekomstgerichte hulpverlening gaat uit van deze principes.
 2. Middels creatief werken, ga je in contact met de jongere en bouwt een vertrouwensband op. De student creëert een sfeer van veiligheid waarin de jongere zich veilig voelt. Veiligheid is de voorwaarde om te kunnen groeien en veranderen.
 3. Middels creatief werken gaat de student in contact met de gevoelens van de jongere. Creatieve methodes maken inzichtelijk wat er van binnen bij de jongere speelt, welke neuronenpaadjes en daarbij (onbewuste) overtuigingen zijn ontstaan. De student begeleidt de jongere om zich te uiten (voelen). De student helpt de jongere om die gevoelens te voelen en zich bewust te worden van hun overtuigingen. Bijvoorbeeld: ‘ik ben bang, ik doe niks goed, etc.’
 4. Gezamenlijk ga je met gedachtenkracht aan de gang om de negatieve overtuigingen en gedachten te veranderen naar sterkere overtuigingen en gedachten. De student helpt met het veranderingsproces.
 5. Die gevoelens die horen bij die sterkere gedachten, ga je middels een creatief beeld inplanten/ankeren. Zo ontstaan er op diepere lagen nieuwe neuronen weggetjes en nieuw gedrag. De student helpt het nieuwe te verankeren. De student doet oefeningen om die sterkere gedachten en nieuwe overtuigingen te herhalen. Herhalen helpt op een positieve manier bij het ontstaan van nieuwe neuronenweggetjes. Je doet oefeningen om dat nieuwe gedrag te oefenen.
 6. Je kijkt terug op wat er is geleerd. Viert de successen en kijkt hoe dat in de toekomst verder mag ontwikkelen. De student evalueert en viert de successen.

Bouwstenen van de opleiding

In de opleiding krijg je les op drie lagen behorend bij het creatief methodisch werken.

 1. De beroepsmatige houding van de student. En diens persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 2. Het creatieve proces en de begeleiding.
 3. Theoretische achtergrond.

Het proces

Creativiteit sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. Daarom is het zo’n mooie tool om in te zetten in de hulpverlening. Creatief werken omvat meer dan alleen iets creatiefs maken. Het omvat doelgericht creatief werken, spelend werken, lichaamsgericht werken, werken met muziek en opstellingen. Tijdens of na het creatieproces gaat de student op een begeleidende manier in gesprek. Dit vraagt een voortdurende begeleidende observerende manier van werken. Het sluit aan op wat de jongere en de ouder/verzorger nodig heeft.

Creatief werken is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij die werkwijze op een doelgerichte manier wordt ingezet in een professionele agogische context. We spreken dan van creatieve interventies of van muzisch-agogische methodiek. Creatief-agogisch interveniëren is een agogische methodiek, die valt onder de sociale interventies en heeft als doel gericht invloed uit te oefenen op gewenste veranderingsprocessen.

33gKosten 

Kosten: 1395 euro btw-vrij inclusief lesreader en -materiaal en inclusief feedback op een schriftelijke casus over een creatief gesprek en één supervisiegesprek over creatieve interventies . De opleiding is btw-vrij. Je betaalt 300 euro aanbetaling. Na overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Eerst gratis kennis maken? Meer weten ons?

Gratis kennis maken? Klik dan hier voor meer informatie.

Meer weten over ons? Klik dan hier voor meer informatie.

Data, plaats en tijdstippen 

In afwachting van een positief besluit voor de accreditatie aanvraag bij SKJ.

Vrijdagen:

 1. 22-03-2024
 2. 19-04-2024
 3. 31-05-2024
 4. 21-06-2024
 5. 12-07-2024
 6. 23-08-2024
 7. 20-09-2024
 8. 18-10-2024
 9. 22-11-2024
 10. 20-12-2024

Zaterdagen:

 1. 21-09-2024
 2. 12-10-2024
 3. 16-11-2024
 4. 14-12-2024
 5. 18-01-2025
 6. 15-02-2025
 7. 15-03-2025
 8. 19-04-2025
 9. 31-05-2025
 10. 14-06-2025

Dinsdagen:

 1. 22-10-2024
 2. 12-11-2024
 3. 17-12-2024
 4. 14-01-2025
 5. 11-02-2025
 6. 11-03-2025
 7. 15-04-2025
 8. 20-05-2025
 9. 17-06-2025
 10. 08-07-2025

Aanmelden

Onder aan deze pagina is een link om je aan te melden. Je kunt in het vak opmerkingen dan zeggen om welke dag het gaat. En dat je de opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional wilt volgen.

38l

                                                            Aanmelden

Via onderstaande link kun je je aanmelden.

Je betaalt dan 300 euro als aanbetaling en je kunt kiezen om

ook nog een  annuleringsverzekering van 50 af te sluiten

Voor aanvang ontvang je een factuur om het de resterende bedrag te betalen.

Klik hier voor aanmelden en betalen

                                                                               Wanneer je vragen hebt kun je bellen 06-24111962.

Of je kunt mailen naar info@intenceopleidingen.nl

38l

Beroepsverenigingen

 • BATC
 • SKJ
 • KTNO keurmerk (module)
 • KTNO keurmerk (vakopleiding)
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top