Team-coaching

4oCreatieve team-coaching bevordert verbinding en samenwerking.

 

4u

Wat kan een creatieve team-coaching voor uw team betekenen?

Verloopt de samenwerking binnen uw team niet gemakkelijk? Zijn er gebeurtenissen waar u als leidinggevende geen grip op heeft? Ervaart u last van vastgeroeste patronen binnen uw organisatie? Of wilt u het beste uit uw medewerkers halen? Dan zou een creatieve team-coaching tot de mogelijkheden behoren. Een creatieve teamtraining leidt tot verandering op de werkvloer en in alle lagen van uw organisatie.

Waarom een creatieve team coaching?

Interactie bestaat slechts voor maximaal 30% uit gesproken woorden. De totale communicatie omvat veel meer dan het gesproken woord alleen. Door de werkwijze van een creatieve team-coaching wordt de  totale interactie zichtbaar. Wat met woorden niet gezegd wordt, komt op deze manier aan het licht.  Dit is een hele prettige en efficiënte manier om problemen binnen een team op te lossen. Om communicatie weer te stroomlijnen.

 

37qDe werkwijze 

Allereerst heb ik 1 of 2 gesprekken met u als opdrachtgever. Deze gesprekken hebben tot doel om de problemen en de bijbehorende wens tot verandering zo goed mogelijk zichtbaar te krijgen.
Tijdens de training wordt er gewerkt met theoretische modellen en met creatieve opdrachten. Gezamenlijk gaan we daarover in gesprek waardoor er een bewustwordingsproces op gang komt. Door vervolgopdrachten nodig ik mensen uit om te oefenen met andere gedragingen. Deze manier om problemen binnen een team inzichtelijk te maken, wordt ervaren als plezierig, snel en efficiënt. Veranderingen worden mogelijk.

Voor wie is een training?

De training is geschikt voor elke instelling of bedrijf. Een team-coaching kan gericht zijn op problemen rondom communicatie, samenwerking, teamontwikkeling, leiderschap, visie, macht, conflicthantering en toekomstbeeld. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen. Er kan dan vrijblijvend een eerste gesprek plaats vinden en een offerte gemaakt worden. Telefoon 06-24111962 E-mail: info@intenceopleidingen.nl

 

 

38l

 

Aanmelden en prijs

Wanneer u denkt dat ik wat voor uw team kan betekenen, neem dan contact op met mij.

We kunnen dan samen een oriënterend gesprek voeren en er kan een offerte gemaakt worden.

Meld u aan via de e-mail. info@intenceopleidingen.nl

Of bel met mij 06-24111962

38l

Beroepsverenigingen

  • BATC
  • SKJ
  • KTNO keurmerk (module)
  • KTNO keurmerk (vakopleiding)
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top