Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Ontvang de laatste updates via de nieuwsbrief.
Voornaam
E-mailadres

Algemene voorwaarden

logo Intence

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Margo Riphagen (docent van Intence opleidingen) en deelnemers aan een opleiding van Intence opleidingen of aan deelnemers van een workshop.

Informatie:

De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing. Dit gebeurd middels actuele informatie op de website en via de e-mail en of telefonisch.

Inschrijving:

Inschrijving voor scholingsdeelname geschied via de Webshop. Bij aanmelding betaal je 300 of 350 euro. Vlak voor aanvang krijg je een factuur voor het resterende bedrag. Voor de workshop betaal je het gehele bedrag. Indien je wilt kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering sluit je af door 10% van het cursus of opleidingsgeld extra te betalen en over te maken naar NL56INGB0006489476 t.n.v Hardtzaken. Geef hierbij aan om welke workshop het gaat en dat het om een annuleringsverzekering gaat.

Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hier mee akkoord.

Annulering:

Annulering is alleen mogelijk als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Annuleren moet een geldige reden hebben, bijvoorbeeld ziekte van jou of een familielid waar je voor moet zorgen. Veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe baan waarbij je geen vrij mag nemen op de cursusdag. Ook als je door ziekte niet naar de workshop of opleiding kunt komen krijg je alleen geld terug als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Je krijgt dan het geld van de niet gevolgde workshop- of opleidingsuren/dagen terug.

Overmacht of ziekte:

Indien de scholingsdeelnemer, wegens zwaarwegende gebeurtenissen of wegens ziekte of overmacht aan één of meerdere scholingsbijeenkomsten niet kan deelnemen dan dient hij/zij dit aan de scholingsaanbieder door te geven. In overeenstemming wordt bekeken wanneer, of op welke wijze de gemiste scholingsbijeenkomst kan worden ingehaald.

Ook de scholingsaanbieder kan door ziekte geveild zijn. De les wordt dan geannuleerd en gezamenlijk wordt gekeken wanneer de les dan plaats vindt.

scholingsaanbieder behoudt zich het recht voor een opleiding of workshop te annuleren, wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De scholingsnemer heeft bij annulering recht op teruggave van de reeds betaalde deelnamekosten.

Certificering:

Bij een workshop krijg je na afloop van de gevolgde workshop een certificaat.

Bij een opleiding krijg je een certificaat als je 7 van de 8 opleidingsmidagen hebt gevolgd. Mis je twee of meer opleidingsdagen dan kan er in overleg gekeken worden hoe die dagen ingehaald worden.

Aansprakelijkheid

De scholingsaanbieder heeft een schadeverzekering. Mocht er toch onverhoopt iets voorvallen. Dan wordt er in overeenstemming gehandeld met wat er onder de schadeverzekering valt. Uiteraard heeft de scholingsdeelnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om op gepaste wijze met het materiaal en het lesaanbod om te gaan.

Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden. We werken in een veilige omgeving en om dat veilig te houden hebben we allen in inspanningsverplichting.

Lesmateriaal:

Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Al het scholingsmateriaal blijft eigendom van Intence opleidingen. Dit gaat over de inhoud van de reader, maar ook aanvullende werkbladen en afbeeldingen. Deze informatie mag dus niet aan derden worden verstrekt.

 

Video en geluidsopnames:

Het maken van video en geluidsopnames is alleen toegestaan als alle deelnemers daar mee instemmen.

Respectvolle omgang

Van scholingsaanbieders, opleiders en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van niet respectvolle benadering kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken. Indien hierop geen verandering optreed kan de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing worden ontzegt. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Intence Opleidingen.

Formeel:

Dit bovenstaande is allemaal erg formeel en wettelijk verplicht. Eigenlijk helemaal niet mijn stijl. Wat ik je vooral wil verzekeren is dat ik er alles aan zal doen om je vertrouwen waardig te zijn. En dat ik de grootst mogelijke zorg in acht zal nemen. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende te heb geïnformeerd en op een vruchtbare samenwerking.

 

 

 

 

 

1515

 

 

 

 

Beroepsverenigingen

  • Groeien in bewustzijn
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • Gcoach

Social Media

Back to Top